DutchVideo 2020

De liefde tussen mens en dier

De dieren werden geschapen nog voordat God de mens schiep. In de Hemel ziet de relatie met de mens er beter uit dan op de Aarde. Hoewel een huisdier een levensgenot is hier op Aarde, toch is er iemand, die voor de mens veel meer wil betekenen, en dat is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 18 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 18 maart 2020 bracht de bode deze speciale boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, op de eerste plaats koos God voor de dieren. 

Genesis 1, vers 24 tot en met 28  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
En vers 31  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods.
God houdt van dieren, en in de Hemel ziet de relatie met de mens er beter uit dan op de Aarde.

Als voorbeeld, een hond…
“Waf, woef!”… daar rent een kwijlende hond achter een natte tak aan, en steekt zijn snufferd in een warme drol van zijn soortgenoot. Gelukkig doet u dit niet na als mens, hihihi. En daarna rolt de hond door het zand, onder andere. Hoe dan ook, de liefde tussen mens en dier gaat heel ver, ook omdat men weet als mens: een hond is betrouwbaarder dan een mens. Daar weet God alles van! En daarom zijn er ook dieren in de Hemel.

Een van de vijf dieren slaapt lekker zacht tegen de eigenaar aan in hun bed, zo ook de katten.
Is dat wel zo fris? Toch is een dier goed voor de mens; anders had God ze niet gemaakt. Wie zijn hond uitlaat, laat zichzelf uit; je krijgt beweging! De huisdieren zijn een echt levensgenot en maatjes. Voorwaar, vaak kleven er aan de pootjes van een huisdier op de Aarde poepbacteriën, vanwege het feit dat een hond zijn pootjes niet veegt, als hij van buiten naar binnen komt, en trekt ‘de schoenen’ niet uit. Ten slotte, als de hond op je bed slaapt, is je bed een hondenmand, en krijgt men ook vlooien in bed, en kunnen poepbacteriën en overige hun baasje ziek maken en voor jeuk zorgen, onder andere. Voorwaar, zorg goed voor uw huisdier!

Sommige huisdieren kunnen zelfs bidden, en men geniet enorm van de viervoeter.
Voorwaar, ondanks dat een hond zoveel kan en vele levens heeft veranderd, toch is er iemand, die voor de mens veel meer wil betekenen, en dat is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.

Voorwaar, alleen Hij heeft u meer te bieden, zowel op de Aarde als in de Hemel! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Verheug u in Hem!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com