DutchVideo 2018

De liefde komt van twee kanten

Als ware liefde van twee kanten komt, overwint de ware liefde, die vergeeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 juli 2018 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, 

Exodus 23, vers 21 en 22  Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Maar indien gij aandachtig naar hem luistert, en alles doet, wat Ik zeg, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen, en benauwen die u benauwen.

Voorwaar, mijn naam is Revelado.

Wie een kwaad woord spreekt over Gods gezalfde Profeet, Benjamin Cousijnsen, zal het berouwen.
En er is geen onderscheid in aanzien des persoons!

Psalm 73, vers 21 en 22  Toen “haar” hart verbitterd was, en “zij” in “haar” nieren geprikkeld werd, toen was “zij” een grote dwaas en zonder verstand, “zij” was een redeloos dier bij U.

Job 3, vers 25 en 26  Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij. Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich.
Job 4, vers 2  Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Tot zover.

Psalm 119, vers 67  Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik… tot zover.

1 Thessalonicenzen 5, vers 15  Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
En vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.
1 Thessalonicenzen 4, vers 8  Daarom, wie dit verwerpt, “Gods boodschappen, via Profeet Benjamin Cousijnsen doorgegeven”, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.
1 Thessalonicenzen 4, vers 9  Over de broeder- “of zuster-” liefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben.

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

En 2 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 11  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Voorwaar!
Maar als men niet één is in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vanwege dat u de gevallen engelen gelooft en u laat beïnvloeden, dan laat u zich beroven van hetgene wat God met u voorheeft, en maakt u alles kapot, vanwege uw ongehoorzaamheid aan God. Als ware liefde van twee kanten komt, overwint de ware liefde, die vergeeft en loslaat en er niet op terugkomt. Amen!
Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com