DutchVideo 2020

De kracht van God zal zeer voelbaar zijn!

Waarschuwende boodschap Gods: Mensen zijn verdorven geworden voor Gods aangezicht meer dan in de tijd van Noach. Het is beter dat de mensen zich snel zullen bekeren en de boodschappen Gods serieus nemen!

Gepubliceerd op 25 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, vrees niet mij of Benjamin Cousijnsen, of wat dan ook, maar vrees de Almachtige God die u zo vaak gewaarschuwd heeft!
Voorwaar, zoals u niet serieus neemt de sluipmoordenaar, de Coronavirus, dan neemt u ook niet serieus Gods woorden, via Gods Profeet Benjamin Cousijnsen.
En als u alleen maar kunt wijzen en door gaan met zondigen, dan dwaalt u steeds verder van Gods woorden af, als een kip zonder kop!

Genesis 6, vers 5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was.
En vers 6 Berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Zoals de aarde toen al verdorven was, zo zijn ook de mensen voor Gods kadosh, heilige aangezicht meer en meer verdorven geworden.
Meer nog dan in de gehele geschiedenis. Voorwaar, en betreft Noach, die was nog wel rechtvaardig en onberispelijk en nam Gods woorden wel serieus en wandelde met God.

Voorwaar, bekeert u!
God geeft u nu de kans om u nu te bekeren. Doe het snel voordat God voor u de deur sluit van de ark, zoals in de geschiedenis, en dat het te laat was voor velen, en dat velen stierven en omkwamen.

Voorwaar, Rome, Spanje, Mexico, India, Indonesië, Filipijnen, en de rest van de wereld, hoe lang moet God zich nog inhouden?
Voorwaar, niet lang meer en na vele kansen, zal God uw land nog meer krachtig toeslaan, en zelfs in de hemel zal de kracht van God voelbaar zijn; op de aarde zal een krachtige trilling zijn. Ook vele vulkanen zullen wakker geschud worden waardoor velen zullen vluchten en sterven.

Voorwaar, betreft uw afgoden; neem er geen deel aan!
God haat uw draken en Boeddha en uw zogenaamde heiligen en zal ook met u afrekenen, want de tijd is kort en wie niet wil horen, gaat verloren. En ik, Donder, zal u vanaf nu grotere stormen en zeer zware windstoten brengen en stortregens, o.a.

In opdracht van God, zal alles in kracht toenemen zowel de hitte van de zon op de aarde!
Het is beter dat men zich bekeerd en berouw heeft en zich buigt voor de enige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende en Almachtige God van al wat leeft!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com