DutchVideo 2020

De kinderjaren van Profeet Benjamin

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige en waarachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Toen Benjamin nog heel jong was, kreeg hij vaak de bijnaam ‘engeltje van God’ te horen, en werd hij dikwijls uitgelachen. Ja, als kind al werd Benjamin niet altijd serieus genomen, vanwege dat hij over de Hemel sprak en omdat hij engelen zag…

Gepubliceerd op 4 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 maart 2020 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick, een bode Gods.

Zoals u weet, koos God ervoor dat Zijn Zoon op de Aarde niet geboren werd in een kasteel, maar in een stal. 

Mattheüs 2, vers 4 betreft Koning Herodes: En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden.

Het geschiedde dat Herodes de opdracht gaf, om alle jongens van twee jaar oud en jonger te doden!
Voorwaar, ook Profeet Benjamin Cousijnsen werd niet in een kasteel geboren, en ook niet in een stal, maar in een arm gezin. En hoewel satan ook vaak geprobeerd heeft om hem te doden van kinds af aan, als kind was hij altijd al anders dan zijn zusjes en broers, vanwege dat God bij hem was en hem altijd beschermde.

Benjamin werd als kind niet altijd serieus genomen, vanwege dat hij over de Hemel sprak en het feit engelen gezien te hebben, onder andere.
De liefde kwam altijd van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Maar verder vond men Benjamin een moeilijk kind, omdat hij als jong kindje zei, dat ‘mama naar de hel gaat, omdat ze rookt en drinkt en ’s avonds uitgaat met een vriendin, Joke’. Hoewel Benjamin nog heel jong was, zei hij vaak wat heel hard aankwam, namens de Heer. Maar hoe dan ook, hij kreeg de bijnaam ‘engeltje van God’ vaak te horen, en werd dikwijls uitgelachen en als een gek kind gezien, onder andere.

Zijn moeder kwam dieper en dieper in de duisternis terecht, toen Benjamin nog een kind was.
Zijn moeder gaf haar lichaam, om aan geld te komen, en ze dronk erg veel. Benjamin weet nog, dat hij over Jezus begon en dat zijn moeder een bierflesje kapotsloeg op zijn hoofd, tot bloedens toe.
Voorwaar, Benjamin was altijd aan het bidden, en aan tafel werd om hem gelachen en werden er grapjes gemaakt tijdens zijn gebed.

Op een dag leerde zijn moeder een buurvrouw kennen, Betsie, een Christen…
En na verloop van tijd ging ze mee naar de kerk, en bekeerde zich.
Ze deed veel liefdeswerk voor de Heer op oudere leeftijd, en kon het roken niet loslaten. Benjamin heeft haar ook daarvoor gewaarschuwd, dat ze zich echt moet bekeren, maar ze kon en wou het roken niet loslaten! Inmiddels is ze nu dood en niet in de Hemel. Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com