Kom, wees aanwezig, gij Heilige Geest Gods, als een duif! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

shalom-and-dove

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 8 juni 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel van God sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Heilig, Heilig, Heilig is Hij, onze eeuwige Abba, Vader!
Wij verheugen ons in U, JHWH. Gij immers doorgrondt mijn hart en geest. De Kadosh, Heilige Geest wil waaien als de wind. Mijn naam is Presarm en ben een bode engel Gods.

Verheug u met een lied op uw mond!
Want het is een teken om Hem, die in u is, te gaan aanbidden. Kom, wees aanwezig, gij Heilige Geest van God, als een duif! Wek onze geest op. Alle glorie, door aanbidding en zang en dans, is de uiting van mijn dankbaarheid naar U! Kadosh, Heilige Kadosh, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, dank U dat U mijn Heer bent, die mij vertroost en kracht geeft en wijsheid, en die de belemmeringen die de duivel mij wil opleggen, vertrapt en vermorzelt met de kracht van Uw kostbaar Bloed. Dank U, dat ik gezalfd en verzegeld ben door de Heilige Geest. Geen macht of kracht kan U manipuleren of doordringen! Zie, uw Rabboeni wil u vormen en u laten kneden, om zo over problematische bergen heen te kunnen springen. 

Psalm 95, vers 1 en 2  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel.

En Spreuken 31, vers 29  Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle!
En vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com