DutchVideo 2012

De jonge Fernando had een probleem!

14-10-2012  RAFAËL VERTELT OVER EEN JONGEN, DIE ONDER ANDERE OBESITAS HAD!

Published on Oct 14, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Obesitas

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 14 oktober 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam kent gij. Mijn naam is Rafaël en ik vertel u een verhaal, en leer er van!

Er was een tijd terug een jongen, die Fernando heette.

Hij was een oprechte en Godvrezende jongen en week van alle kwaad, waar God niet achterstond.

Benjamin, Fernando kende de heilige Geschriften van het Oude Testament tot aan het Nieuwe Testament, zo vanuit zijn hoofd! Als je hem een vers vroeg over een bepaald thema, kon Fernando zo vele verzen opnoemen, uit zijn hoofd. Fernando had een probleem… Hij was heel dik en werd vaak uitgelachen en uitgescholden.

Fernando dacht weleens aan: Job 14, vers 10  Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven?

Hij wou zo graag bij de Koning der koningen zijn, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zag zo uit naar Zijn Wederkomst.

Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij rijk.

Fernando was niet rijk van de buitenkant, maar in zijn geest, ziel en lichaam was hij zeer rijk!

Hij was vervuld met de Heilige Geest Gods, en als hij aan Yeshua HaMashiach dacht, dan kreeg hij tranen in zijn ogen. Want hij wist: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hem gered uit deze duisternis der wereld, en Hij kijkt niet hoe iemand eruit ziet van de buitenkant. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had hem ook zeer lief!

Mattheüs 13, vers 47 en 48  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg.

Ook al was Fernando anders dan anderen en autistisch, weet u wat God zei?

Job 2, vers 3 en 4  Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid… tot zover.

God zei hetzelfde ook over Fernando.

Jesaja 54, vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Tot zover.

God kijkt naar uw hart en beschermt u, net als bij Fernando.

Lees uw Bijbel en bid elke dag, verblijd u en verheug u. Ook al spreekt men kwaad van u, uw loon is groot in de hemelen!

Mattheüs 5, vers 3  Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com