DutchVideo 2015

De Islam wil zich vooral op de Joden richten!

13-01-2015  Profetische openbaring Gods: Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had reeds verteld dat er, dan hier en dan daar, aanslagen zullen plaatsvinden. De Islam wil zich vooral op de Joden, Gods volk, richten, wereldwijd!

Gepubliceerd op 13 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Islam attacks increasing

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 januari 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Bessani en ben de bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Frankrijk zal wederom nog meer aanslagen te dragen krijgen!
Voorwaar, men kan ook onder andere een aanslag verwachten op Joodse kerken.

Lukas 10, vers 12  Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad.
En vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En vers 20  Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Johannes 10, vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
Johannes 11, vers 35 en 36  Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

Voorwaar, op 11 november 2013 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen tot het Joodse volk gesproken, en zei:
“Keer terug, en doe dit in overgave en nederigheid. Hoor de stem, die roept in opdracht van uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!” Voorwaar, ook Netanyahu deed nu een oproep aan de Joden, om naar Israël te emigreren, wegens het toenemende geweld in Frankrijk. Voorwaar, Profeet Benjamin had reeds verteld dat er, dan hier en dan daar, aanslagen zullen plaatsvinden. De Islam wil zich vooral op Gods volk, de Joden, richten, wereldwijd!

Johannes 12, vers 38 tot en met 40  Opdat het woord van de Profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Voorwaar, 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, de totale overname, de chaos, is in volle gang!
Voorwaar, alles op aarde moet zich buigen voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die als Enige alles schiep: de hemel en de aarde, en zowel mens als dier!

Voorwaar, volk van Israël, Hoor! 

Exodus 23, vers 20 en 21  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com