DutchVideo 2022

De Here zal Zijn rijke schatkamer, de Hemel, voor u openen

De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.

Gepubliceerd op 24 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, spits uw oren en overdenk deze kadosh, profetische woorden diep.

Exodus 23, vers 20 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik, “JHWH” bereid heb “voor u”.
En Numeri 11, vers 25 Toen daalde de Here in de wolk neder en sprak tot hem “en haar”…tot zover.
En Numeri 16, vers 42 vanaf: Zie, de wolk bedekte “hem en” haar en de heerlijkheid des Heren, “JHWH” verscheen.
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw “liefhebbende” God, zult gij volgen…tot zover.
En Deuteronomium 28, vers 2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.

Voorwaar, prijs de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!

Deuteronomium 28, vers 9 De Here zal u als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt.
En vers 12 De Here “zelf” zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen…tot zover.

En Jozua 1, vers 9 vanaf: De Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
En 2 Samuël 22, vers 11 Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Wees klaar voor de Opname.

Psalm 37, vers 35 en 36 Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
En Genesis 18, vers 14 Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?…tot zover.

En Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En vers 8 Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn.
En Psalm 113, vers 5 en 6 Wie is als de Here, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op de aarde?
En Mattheüs 24, vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
En vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com