DutchVideo 2020

De Here Yeshua zei, deel het volgende!

Verslag: 1. Over een persoonlijke ervaring over de grote liefde van de Heer. 2. Een belangrijke oproep naar de kinderen Gods 3. Toekomstige gebeurtenissen in Israël. 4. Meer onthulling over de antichrist Obama.

Gepubliceerd op 4 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 December 2020 werd Profeet Benjamin Cousijnsen in de Geest meegenomen. Dit is het verslag, dat er op volgt.

Shalom!
Terwijl ik sliep, voelde ik vreemd en opende mijn ogen, en zag de lucht en zag dat mijn lichaam nog in bed lag. Ik was doorzichtig, zoals een geest, en vloog in de wolken heel erg hoog in de lucht. Ik vloog heel snel en werd bestuurd en je kunt het vergelijken met de kracht van een magneet.

Ik zei, Heer, wat is dit? Ben ik dood?
Ik zag opeens Israël van heel ver onder mij. Ik huilde en voelde door mij heen zoveel liefde voor Israël en zag engelen op de wolken staan, en zag opeens 5 meter denk ik, naast mij een bode engel die mijn naam riep.
Hij zei, Benjamin! Benjamin! Ik ben het Rafael. Vrees niet! Deze liefde voor Israël in u is wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u laat voelen. Jij voelt wat de Here voelt.
Ik huilde en zei, Ik ben het niet waard om dit te mogen voelen.
Opeens zag ik voor mij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van ver van een wolk naar mij toe lopen. Hoe dichter Hij kwam hoe meer ik huilde.
Hij keek vriendelijk en zijn gezicht straalde en Hij stond ongeveer 10 meter van mij af en zei, Mijn liefde en genade wat u voelt voor Israël is even zo voor jou, Benjamin.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus strekte zijn beide handen uit en blies naar mij.
Het voelde dat ik eventjes in een wasmachine zat.
En een soort schitterende water douche straal kwam uit zijn handen en raakte mij. Zijn stem klonk als waterstromen. Hij zei:

“Ik heb u genade en vrijgekocht geschonken en u vergeving gegeven. Niets kan u van mij scheiden. Voorwaar, deel het volgende Mijn Profeet. Iedereen moet nu sterk zijn en trouw en zich klaar maken en letten op de mond en wandel.”

1 Samuël 2, vers 2 Er is niemand heilig gelijk de HERE, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.

“Voorwaar, het nieuwe jaar zal Mij verheugen als men elkaar vergeeft en vooruit kijkt zoals ik dit ook doet met een ieder. Ware liefde overwint alles!”
Dit zei de Here, o.a.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zei ook:
“Hou u ogen op Israël gericht op de gebeurtenissen wat komen gaat. De antichrist Obama zal wederom spoedig de aandacht naar zich toe trekken via de media.”

Toen ik terug was op weg naar huis in Nederland zag ik Rafael.
Rafael zei, Er gaat bijzondere dingen gebeuren in 2021.
Ik liep zo door de voordeur en ging liggen in mijn bed en voelde dat ik weer tot een geheel samensmelt met mijn lichaam en ging slapen. En waarna ik later alles ging opschrijven. Ik voelde veel liefde in mij en dacht aan wat de Here deelde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com