DutchVideo 2022

De Here bemoedigt en sterkt u

Een bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, laat u niet verslappen of ontmoedigen maar wedersta de aanvallen in uw gevoelens.

Gepubliceerd op 31 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai, uw Rabbouni, en Vader:
“Zie, Ik ben met u en help u. Wees vol vertrouwen en sla acht op Mijn woorden. Voorwaar, wees als een sterke groene olijfboom die Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verzorg.”

Zeg,
‘Ik werp al mijn bekommernissen en zorgen en bovendien ongeloof en twijfel, onder andere op de Here. Hij zal nimmer toelaten dat een rechtvaardige die in Hem wandelt, struikelt. Ik echter vertrouw op U, O Heere.’

Psalm 62, vers 2 en 3 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
En vers 6 en 7 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
En Psalm 63, vers 9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.

En Psalm 66, vers 16 Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.
En vers 18 tot en met 20 Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.
En Psalm 68, vers 20 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
En Psalm 84, vers 8 Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.
En vers 13 Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.

En Psalm 89, vers 3 Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.
En vers 9 Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U?
En vers 14 en 15 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.

Voorwaar, laat u niet verslappen of ontmoedigen maar wedersta de aanvallen in uw gevoelens.
Zie op de boodschap wat de Here aan u gaf in liefde. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ik breng u deze zegen over van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik, Blesia, de bode engel des Heren vraag u namens de Here het volgende na te zeggen:

Psalm 89, vers 25 Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden.
En vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.

Voorwaar, de Here is de Koning der koningen en heeft zich bekleed met majesteit en met kracht omgord.
Zo wil Hij u bekleden nu en bemoedigen en sterken.

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, dank de Here voor Zijn woorden.
Tot slot,

Prediker 7, vers 9 Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com