DutchVideo 2023

De hemel gaat voor u open

De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.

Gepubliceerd op 28 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Deuteronomium 28, vers 2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God.

Voorwaar, spits uw oren!

Deuteronomium 28, vers 12 De Here “JHWH” zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Job 4, vers 4 Uw woorden hebben de struikelende opgericht…stop, tot zover.
En Job 9, vers 10 Hij, “uw Abba, Vader” doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.
En vers 19 Ja, wanneer het “echt” aankomt op de kracht van de (aller)sterkste, – dan is Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?
En Job 36, vers 22 en vers 26 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Zie, God is groot!…stop, tot zover.
En Psalm 25, vers 8 tot en met 10 Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
En vers 14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Zegt, Hallelujah!
En zegt het volgende:

Psalm 28, vers 7 De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 30, vers 5 Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam.
En Psalm 31, vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 34, vers 20 Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.
En Psalm 37, vers 28 Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet…stop, tot zover.

Voorwaar, voor u gaat de Hemel open en Hij geve u vanuit zijn schatkamer!

Psalm 78, vers 15 en 16 Hij kliefde rotsen in de woestijn, en drenkte hen rijkelijk met watervloeden; Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren.
En vers 20 Zie, Hij sloeg de rots, dat er water vloeide, en beken stroomden; zou Hij ook brood kunnen geven, of vlees verschaffen aan zijn volk?
En Psalm 85, vers 11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Voorwaar, de Here is met u en geeft u zijn hemelse zegen en groet!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com