DutchVideo 2018

De helse praktijken van de ‘onschuldige’ killer Assad geopenbaard

Het volk vreest Assad, en ze zijn bang om vermoord te worden. Dit is een vervolg op de vele openbarende boodschappen, die de God van Abraham, Izaäk en Jakob liet overbrengen in het verleden aan Zijn geliefde, ware eindtijdprofeet in de verdrukking, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dit is een openbarende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door de bode engel Gods, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, op 26 juni 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe vele openbarende boodschappen Gods zijn u niet reeds geopenbaard over de Syrische mensenmoordenaar, President Assad?

Handelingen 20, vers 29 en 30  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

Voorwaar, er worden nog steeds helse, sadistische handelingen uitgevoerd in een verborgen gevangenis van Assad,
die gebruikt wordt om de Christenen te vernederen, zodat ze hun geloof zullen afzweren en zullen kiezen voor zijn godsdienst! Er worden hier vele Middeleeuwse, sadistische, helse praktijken toegepast. Er vinden vele verkrachtingen plaats, en martelingen waarbij het lichaam opengetrokken wordt, zodat sommige lichaamsdelen gebruikt kunnen worden voor menselijke proeven!

Voorwaar, Assad heeft zelfs velen omgekocht, zodat ze hem met rust laten.
Luister ook naar de boodschap, getiteld: ‘Assad heeft gruwelijke moorden op zijn naam staan!’ Voorwaar, Assad noemt de Christenen rebellen, en geeft hen de schuld van alle gebeurtenissen en problemen in Syrië. Vele Christenen konden zich nog op tijd verbergen, vanwege de enorme uitroeiing van Christenen, en de verwoesting van vele dorpen door Assads leger!

Voorwaar!
Van de chemische wapens, die Assad, in verband met de door in het verleden gemaakte ingestemde resolutie, buiten Syrië had gebracht, daar zijn vele van verkocht aan Iran. Voorwaar,

Openbaring 22, vers 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Voorwaar, het volk vreest Assad, en ze zijn bang om vermoord te worden,
en wie Assads plaats in zou willen nemen als President, die heeft voor zijn leven te vrezen. En bij enig vermoeden van Assad hiervan ben je, als tegenstander van de zogenaamd onschuldige killer, in gevaar! Voorwaar, ook heeft Assad een klein deel van het gifgas reeds teruggebracht en opgeslagen in Syrië.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com