DutchVideo 2016

De Heilige Geest zal u meer en meer tekenen laten zien!

Boodschap Gods: Voorwaar, en nu de Heilige Geest u de waarheid laat zien, gaat het uw verstand te boven. Sta open voor de werken van uw machtige God, en Hij zal u zegenen!

Gepubliceerd op 29 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

purpose of the Holy Spirit

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 29 februari 2016 bracht de bode engel van God deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, geliefden des Heren, mijn naam is Lovesadai.

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

Voorwaar, 

Job 12, vers 22  Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.

Voorwaar, luister aandachtig. 

Johannes 16, vers 12 en 13  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Voorwaar, en nu de Heilige Geest u de waarheid laat zien, gaat het uw verstand te boven.
Voorwaar, meer en meer zal de Heilige Geest u meer tekenen laten zien, en overtuigen dat het pad verlicht wordt!

Psalm 126, vers 3  De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd.
En Psalm 128, vers 1 en 2  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan.
En vers 4 en 5  Zie, zo zal de man gezegend worden, die de Here vreest. De Here zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen.

En Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En Spreuken 16, vers 20  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, “maar ook zij”, die op de Here vertrouwt.

Voorwaar, sta open voor de werken van uw machtige God, en Hij zal u zegenen!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com