Donatie/TiendenDutchVideo 2017

De Heilige Geest wil u even wakker schudden

Luister aandachtig met uw hart en geest en verstand! De Heilige Geest wil u wakker schudden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

tithes-and-offerings3

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 2 mei 2017 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirach en ben een bode engel Gods.

Luister aandachtig met uw hart en geest en verstand.
De Heilige Geest wil u even wakker schudden!

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
En vers 17  Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft?

Voorwaar, wees niet als de schriftgeleerden en farizeeën, die verblind waren.
Wee u!

Mattheüs 23, vers 23 en 24  Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Koning der koningen!
Zeg niet, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is mijn Koning!” Maar u hebt Zijn wet verwaarloosd, en bent ontrouw!

Mattheüs 22, vers 17 tot en met 21  Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Voorwaar, en wie staat er op uw muntgeldstuk?
Velen vergeten te geven, wat God toekomt, of geven het gewicht, de inhoud, om God de ogen en mond te sluiten. Voorwaar, hoe vaak heeft Hij niet op uw hart gelegd, om te geven wat Hem, de Koning der koningen toekomt? Wie is uw Koning? Heeft Hij u niet financieel gezegend, om ook Hem tegemoet te treden? Voorwaar,

Sirach 7, vers 29 tot en met 31  Heb met heel je hart ontzag voor de Heer, heb respect voor zijn priesters. Heb je maker lief met al je kracht, laat zijn dienaren niet in de steek. Heb ontzag voor de Heer en eer de priester, geef hem zijn deel, zoals je is opgedragen: de vruchten van de nieuwe oogst, het hersteloffer, de achterbouten, het heiligingsoffer en de heffing van de heilige gaven.

Voorwaar, de priester en Profeet moet men niet in de steek laten.
Verzet u niet tegen God en de Heilige Geest!

Markus 3, vers 29  Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.

En Mattheüs 12, vers 25  Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden’.

Voorwaar, ook uw gedachten zijn Hem bekend.
En ieder eigen koninkrijk gaat in tegen God! Wat is lastering tegen de Heilige Geest? In het algemeen kan het gedefinieerd worden als ongehoorzaamheid, hoogmoedigheid en oneerbiedigheid en ontrouw en lastering. Voorwaar, de Heilige Geest wil dat u naar uzelf kijkt en wil u zegenen, als u Zijn wet gehoorzaamt.

Voorwaar, de Evangel EndTime Machine kan alleen verder varen met uw steun en gebed.
Kadosh, Heilig is uw Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, en de Bestuurder, die de Evangelical EndTime Machine naar een veilige plaats wil brengen!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com