DutchHolidaysVideo 2018

De Heilige Geest Gods verwijst u naar de Feestdagen in de Evangelicalendtimemachine

Geef Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de ruimte in uw leven. En luister ook naar de boodschappen, naar wat de Heilige Geest spreekt over de Feestdagen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Voorwaar, geef Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus de ruimte,
zodat het onvolmaakte, onbruikbare, afgedaan is, en zodat de Heilige Geest meer kan werken in uw leven! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, God wil uw heiliging zien in uw wandel! 

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Voorwaar, het bedroeft de Heilige Geest dat men zit te liegen tegen de kinderen over Sinterklaas.
En al die wereldse schijn-apostelen menen Christen te zijn!

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Luister ook naar de boodschappen, naar wat de Heilige Geest Gods spreekt over de Feestdagen.
U kunt het vinden onder Categories: ‘Holidays’, in de Evangelical EndTimeMachine.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com