DutchVideo 2021

De Heer ziet niet zoals de mens ziet

Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

Gepubliceerd op 3 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Bamliel, en ben een bode engel Gods.

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Henoch 8, vers 1 en 2 Daar staat geschreven: En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en schilden, en borstplaten, en deed hen, “de mensen”, de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het “extreem” vervraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen. Tot zover.

Voorwaar, Azazel was een gevallen engel met kwade bedoelingen en deed de mensen tegen God keren.

1 Petrus 3, vers 3 tot en met 5 Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen.

Er dus niets mis met het dragen van juwelen en make-up of gevlochten haar, onder andere, zolang het bescheiden gebeurt met goede bedoeling.

1 Samuël 16, vers 7 Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

God kijk altijd naar uw hart en godsvrucht.
Voorwaar, Paulus verbood de vrouwen ook niet, maar adviseerde de vrouwen om hen uiterlijk niet veel belangrijk te laten worden dan hun innerlijke schoonheid. Het geestelijk moet belangrijk altijd zijn dan het uiterlijk.

Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En 1 Korintiërs 8, vers 3 Maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.
En Mattheüs 6, vers 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.
En vers 25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
En Mattheüs 12, vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.
En 1 Petrus 5, vers 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Zelfs de engelen Gods verzorgen zich.
Voorwaar, al draagt men een sieraad of maakt men zich erg mooie voor de Here mag dit maar de ware kostbare sieraad en verzorging hoort ook in uw hart te zijn is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar wees niet gelijkvormig als de wereld.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com