DutchVideo 2013

De Heer zal door dit boek machtig heenwerken!

HET LANGVERWACHTE BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ IS AFGELEVERD, HALLELUJA! HET BOEK ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ KUNT U OOK NOG BESTELLEN VIA DE EVANGELISCHE STICHTING EINDTIJDNIEUWS: [email protected]

Gepubliceerd op 5 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Advertentie boek RUACHA YESHU SHALOM

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 december 2013 bracht een bode engel van de almachtige God deze boodschap Gods over, die ik nu aan u mag gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor aandachtig. Mijn naam is Maninja. Het verheugt mij zeer, Gods ware geliefde eenvoudige eindtijdprofeet, om u te ontmoeten.

De boeken, die verzonden werden, en ook de liefde en bemoedigingen en genezingskracht van Yeshua HaMashiach, de Zoon van de levende God, die toen zoveel wonderen deed, is heden Dezelfde, en zal door dit boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ machtig heenwerken!

Als gij ook dit bijzondere boek in uw bezit wil hebben, dat vol is van openbaringen, kunt gij een minimale gift overmaken van 50 euro.

Ook zijn er Dvd’s in verschillende talen te bestellen, en Cd’s en MP3’s verkrijgbaar.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware eindtijdprofeet. Ook zijn de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws en het YouTube kanaal Heiscoming12 en Evangelische Eindtijdspace, en de werkers van de laatste dagen, u erg dankbaar met alle steun en gebed en giften.

Voorwaar, ook is het mogelijk om iedere maand vaste steun te bieden in de eindtijd ministry, met een vaste vrije gift.

Voor overige vragen kunt gij verder mailen naar: [email protected]

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen gehoorzaamt voor de 100% de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En de Heer zelf heeft telkens bepaald, waarvoor elke gift bestemd was. En Hij weet en ziet alles! Amen! Voorwaar,

Job 9, vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij het niet, wie dan?

Job 9, vers 12  Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij?

Psalm 4, vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE.

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem “en haar” met welbehagen als met een schild.

Handelingen 24, vers 14  Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Prijs Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com