DutchVideo 2017

De Heer wil u bemoedigen!

Verheugt u, want daar is kracht, wonderbare kracht in het Bloed van het Lam. De Here beschermt Zijn geliefden!

Gepubliceerd op 17 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the-lord-rejoices-over-you

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 17 januari 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, geliefde des Heren! 

Sirach 1, vers 18  De krans van de wijsheid is ontzag voor de Heer, vrede en gezondheid bloeien door haar op. Ontzag voor de Heer en wijsheid zijn beide een geschenk van God dat vrede brengt. Wie hem liefheeft ziet zijn roem vermeerderen.

Voorwaar, David B. en Norris B. en Bill S., hoor aandachtig!
Ik richt mij en spreek tot u, en ben een bode engel Gods. Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig en Waardig is het Lam Gods. Alle glorie kome aan Hem toe, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni, uw Herder en Koning der koningen! Voorwaar,

Habakuk 3, vers 4  Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is.

Voorwaar, verheugt u, want daar is kracht, wonderbare kracht in het Bloed van het Lam!
De Here beschermt Zijn geliefden.

Sirach 2, vers 3  Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond.

Voorwaar, houd je stevig vast aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hij verblijdt zich over uw ondersteuning tot Zijn eer, en wil u bemoedigen en zegenen.

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
En Psalm 149, vers 2  Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com