DutchVideo 2020

Wees klaar voor Zijn wederkomst!

Waarschuwende boodschap Gods: Maak u klaar en denk niet dat Zijn wederkomst nog lang niet is.

Gepubliceerd op 19 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sinds begin 2012, word Gods boodschappen, profetieën en openbaringen, o.a., overgebracht woord voor woord, die de wereld waarschuwt voor wat komen gaat.
Voorwaar, vele profetieën zijn reeds vervuld of zijn in volle gang! Voorwaar, God heeft in deze laatste dagen zijn eenvoudige Profeet uitgekozen, om alles door te geven, en om de mensen te waarschuwen en voorbereid te zijn voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, het Levende Woord.

Voorwaar, maakt u klaar, en denk niet dat Zijn wederkomst nog lang niet is.
Anders had Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nog lang niet uitgezonden Zijn Gods ware eindtijdsprofeet Benjamin Cousijnsen, om u te waarschuwen en al het verborgene had men dan niet aan het licht hoeven te brengen en gedeeld hoeven te worden! Maar nu is de tijd dat alles reeds in volle gang is en dat vele gebeurtenissen in de wereld op z’n kop zetten.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus waarschuwt u!

Lukas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Zijn woord is Ja en Amen.

1 Korintiërs 14, vers 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

En Spreuken 5, vers 7 Nu dan, zonen “en ook dochters”, luistert naar mij en wijkt niet af van de woorden mijns monds.

En Mattheüs 11, vers 10 Deze is het, van wie geschreven staat: “Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor U heen bereiden zal.”

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.”
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: “Ja, Ik kom spoedig.” Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com