DutchHolidaysVideo 2014

De Heer spreekt zelf over de Passion of the Christ

ZO SPREEKT DE HEER TOT U, DIE AANWEZIG WAREN BIJ THE PASSION: VOORWAAR, KEER U AF VAN UW MISLEIDERS! KIJK OMHOOG, LAAT HEM NIET LOS, JEZUS CHRISTUS IS HET ANTWOORD! O.A.: EO EN RKK, GIJ ZIJT BLIND!

Gepubliceerd op 18 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Passion of the Christ show misleiding

Volledige weergave:

Hallo! Op 18 april 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruama en ben een bode engel Gods.

Psalm 119, vers 65 tot en met 72  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Gij hebt goedgedaan aan uw knecht, o HERE, naar uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.
De bode engel van de Here God sprak verder,

Voorwaar, meer dan 20.000 mensen werden op de weg der leugen gebracht en misleid!
Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u via Profeet Benjamin Cousijnsen: Bekeer u, en luister naar de boodschap van 17 april 2014 op YouTube, met als titel: ‘Over de Passion of the Christ ‘show’!’ Voorwaar, Ik, uw Rabboeni, spreek tot u, Jahweh, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus: Stop hiermee! Kadosh, kadosh, kadosh! Heilig, heilig, heilig ben Ik!
Voorwaar, keer u af van uw misleiders, die dit – de Passion met de New Age gedachte – tot stand hebben gebracht. Schaam u, EO en RKK!
Voorwaar, gij daar, ga van hen weg en lees de waarheid, de Bijbel!

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, vele aanbidden en gedenken, wat men niet weet.
Voorwaar, Ik ben heilig!

Johannes 9, vers 5 tot en met 6  Hier staat geschreven: Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, een blinde werd ziende, maar gij met uw leugens en dwalingen, EO en RKK, zijt blind!
Ik spuug u uit en zeg u, Gij luistert naar dwaalgeesten!

Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, en niemand komt via de paashaas en Maria, of een uitgekozen beeld van de RKK, of een mengreligie tot Mij.
Leugenaars, satanaanbidders! Voorwaar, luister naar de boodschappen van Profeet Benjamin Cousijnsen op EvangelicalEndtimemachine.com, of ga naar Eindtijdnieuws, of naar Eindtijdspace YouTube. Voorwaar, als gij de waarheid wil leren kennen, keer u dan af van de EO en RKK. Voorwaar, ook vele andere tv- en internet- en radiostations brengen velen een valse leer, een mengeling van New Age en alle andere religies samen, zodat men klaar wordt gemaakt en voorbereid, mede ook door de EO en samenwerkende kerken, dat men streeft naar een wereldreligie. Zoals de paus zei, “De Islam is de ware godsdienst”. Voorwaar, de hel bestaat en velen zullen branden!

Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar, gij daar, ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, want dezen, de EO en RKK, zijn misleiders.

Lees voor: 2 Korinthiërs 11, vers 13  Hier staat geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

Zo sprak de Heer. Ook de antichrist en de paus zitten hierachter.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com