DutchVideo 2022

De Heer spreekt tot u die zichzelf aangesteld heeft

In deze boodschap heeft de Here God tot u gesproken. Een schijnheilige die niet gehoorzaam is aan God en die zichzelf onder andere heeft aangesteld als pastoor, en de Here God besteelt, zal zeker in de hel geworpen worden.

Gepubliceerd op 27 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Klaagliederen 2, vers 14 Uw Profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend.
En Leviticus 18, vers 22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.
En Leviticus 19, vers 16 Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here.
En Leviticus 20, vers 13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen:
Wees Mij heilig, kadosh want heilig ben Ik en gij zijt niet heilig maar schijnheilig en beweert toch uit Mij te zijn. Voorwaar,

Ezechiël 3, vers 10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, elke dienaar en kerk; die niet kadosh, heilig is en er een wereldse kerk van maken waar alles mag en kan samenkomen, is zoals een rotte appel die men bij de goede vruchten legt. Dit zal niet samen gaan, men zal alles besmetten ook wat kadosh, heilig is, omdat men de slechte vrucht ertussen geplaatst heeft, luidt het woord des Heren.
Een schijnheilige die niet gehoorzaam is aan God en die zichzelf onder andere heeft aangesteld als pastoor, en de Here God besteelt, zal zeker in de hel geworpen worden. Ook kan en mag men niet zomaar goedkeuren wat God afgekeurd heeft. Hoe mooi het ook is een volle kerk te hebben maar als zonde en roddel en schijnheiligheid daar zijn, is God er niet, maar de geest van de antichrist.

Ezechiël 16, vers 30 Hoe werd gij door hartstocht verteerd, luidt het woord van de Here Here, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een brutale hoer.
En Ezechiël 34, vers 20 Daarom, zo zegt de Here Here tegen hen: Zie, Ik ga zélf rechtspreken tussen de vette en de magere schapen.
En Ezechiël 39, vers 24 Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb Ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen.

Voorwaar,

En Daniël 11, vers 34 Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten.

Een bekeerd mens mag geen deel uit maken van het kwaad, anders is men schuldig bevonden door God.
Dit is Gods kadosh, heilige uitspraak!

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Het goede is uit God die kadosh, heilig is!

Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com