DutchVideo 2013

De Heer openbaarde wat niet oké is!

09-09-2013  DE HEER OPENBAARDE WAT NIET OKÉ IS! DE BOZE VERMOMT ZICH IN ALLERLEI GEDAANTEN. ALS KAMELEON PROBEERT HET KWAAD INGANG TE KRIJGEN, DOOR O.A. SPIRITUELE ERVARINGEN TE GEVEN! KEN UW VIJAND!

Gepubliceerd op 9 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

roos van de duisternis

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Benjamin hoorde, Benjamin, Benjamin!

Benjamin antwoordde, “Ja zeg het maar!”

De bode engel Gods sprak, Shalom, Gods geliefde eindtijdprofeet! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, uw Heer Adonai. Kadosh, Heilig is de Heer, Kadosh Elohim! Voorwaar, kom, volg mij.

“Goed”, zei Profeet Benjamin Cousijnsen.

De engel zei, We gaan eerst naar uw schrijfkamer. Neem daar plaats en schrijf en luister. En ook u, die naar deze boodschap luistert, luister!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zijt gij een wederom geboren Christen, en hebt gij beeldjes in uw huis van engelen, of schilderijtjes, of andere beeldjes, die God storen en verhinderen om u te zegenen?

Doe het dan weg en vernietig het in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Want alleen Hij is heilig, om alle eer te ontvangen!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Mijn naam is Ruebeach, sprak de bode engel Gods.

Zeer spoedig komt het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ uit, dat vele ogen zal openen.

Dit bijzondere boek mag aan niemand voorbijgaan, en zal tevens een zeer grote zegen zijn en een redding voor velen. Ook na de Opname zal het boek tot grote steun zijn voor de achterblijvers! Dit boek bevat vele bijzondere boodschappen, profetieën en ernstige waarschuwingen en bemoedigingen.

Voorwaar, er wordt voorlopig een beperkte druk gepubliceerd van 600 Engelse boeken, en meteen hierna volgt ook de druk van de 600 Nederlandse boeken. Wees er dus snel bij.

Het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ is een dik boek, dat ingebonden is met prachtige kleurenfoto’s van onder andere Gods eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw. En verder maakt gij ook kennis met het team, de werkers van de laatste dagen. U kunt het boek echter alleen via de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws bestellen, door het overmaken van een vrije gift van minimaal 50 euro. En men krijgt hier ook 1 T-shirt bij. Geeft men 100 euro of meer, dan krijgt men er, naast dit boek, ook 2 T-shirts bij en 5 evangelisatie kaarten.

*Profeet Benjamin Cousijnsen, men wou u verplaatsen in verband met een opdracht, maar dan zou men schrikken en u gaan bestraffen.

Daarom is gekozen voor deze weg.

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u:

Mijn geliefde, vrede zij u, Isabel! Gij wilt zuiver voor Mijn aangezicht; daarom is u nu geopenbaard, dat er een binding was in u van vier jaar geleden. Ik, de Here, kon het alleen openbaren via Mijn ware enige Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, die u ook zeer liefheeft en tevens zijn vrouw.

Voorwaar, Mijn geliefde, het is geopenbaard via uw eigen mond op de juiste dag en tijd, toen gij een boodschap insprak over de gebeurtenis, op het moment dat gij destijds de roos aannam. Van een geprojecteerde gevallen engel nam u het over. Men wist: gij houdt van rode rozen! Hield gij echter van een lolly, dan had deze engel u echter deze voorgehouden.

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heb u, Isabel, uitgekozen en heb u dit geopenbaard om meer vrucht te kunnen dragen.

Voorwaar, prijs Adonai! Ik, Ruebeach, zeg u: Zalf uzelf met pure olijfolie. Giet de gehele fles over u heen. Ik, Ruebeach, en Profeet Benjamin en het team hebben gebeden. Als gij de fles olie over u heen giet, loof en prijs Yeshua HaMashiach dan, want de kanalen worden dan gezuiverd, en de Here zal u aanraken en meer door u heen kunnen werken. En elke binding van het verleden zal verbroken zijn!

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De bode engel Gods sprak verder,

Vrees niet!

O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

Voorwaar, daarna mag u weer inspreken. Maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft u aangesteld, Isabel, om u op de kinderen te richten.

Voorwaar, u daar, soms laat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, iets toe in uw leven.

En toch is het ook heel vaak met een doel, omdat Hij graag met u wil spreken. Vaak betekent correctie ook groei!

Voorwaar, als ik niet in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kom, wees dan waakzaam!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

* De Heer besloot Benjamin niet in de Geest te verplaatsen, om te gaan helpen bij zuster Isabel, daar ze zou schrikken en denken dat ze een verschijning van de boze zou zien en hem zou gaan bestraffen. De Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, besloot daarom onze zuster via de boodschap te helpen. Dit is wat de bode engel in het kort zei.

Benjamin is vaker in de Geest verplaatst, om te helpen bij de uitvoering van een bepaalde taak, in opdracht van Yeshua HaMasiach. Denk maar aan Habakuk, die eten bracht aan Daniël in de leeuwenkuil, en bij zijn kruin gepakt en verplaatst werd naar Daniël en meteen weer werd teruggezet (verplaatst in de Geest).

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com