Church RuachDutchVideo 2014

De Heer doet een oproep: Deze actie is tot 5 december 2014!

Geliefden des Heren, Ik roep u op, steun de kerk Ruach op de Filipijnen!

Gepubliceerd op 25 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 november 2014, ’s avonds, bracht een engel des Heren woord voor woord deze boodschap over, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, gij daar, kijk elkaar recht aankijkend en vol zelfvertrouwen aan.
Zelfs de engelen doen dit. Ook zeggen ze vol vreugde en ontzag: “Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai Tsewaot melo kol ha’aretz kewodo!” Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël. De hemel is vol van zijn glorie!

Voorwaar, geliefden des Heren, ik roep u op!
Blaas de bazuin, want de kerk Ruach en de werkers hebben uw steun nodig, om de grond te kopen, en te bouwen voor twee huizen op de Filipijnen, voor twee werkers van de laatste dagen, die daar hun werk kunnen voortzetten. Ook is er in de kerk Ruach nog veel nodig.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook tot u:
Laat er geen wolkenmassa Mijn zegeningen belemmeren! Mijn kerk is door Mij tot stand gebracht, en de kerk Ruach zal groeien. Velen, velen zullen zich bekeren! Voorwaar, vermeld bij uw steun voor de Filipijnen: ‘Free gift to the Filipino’s’. Voorwaar, deze actie is tot 5 december 2014! Voorwaar,

Ezechiël 37, vers 6  Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.
En vers 14  Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, Ik heb zowel een blijmoedige gever lief als wel uw gebed!
Voorwaar, Ik zal uw hart en ziel laten spreken. Laat uw hart in actie komen! Alles gaat via deze ministry. Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com