DutchVideo 2019

De hamer Gods zal de VS, Amerika, vermorzelen!

Profetische boodschap Gods: Zo luidt het woord des Heren! Profeet Benjamin, gij zult ook tot hen al deze “profetische” woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here, “JHWH”, zal brullen uit den hoge en uit zijn “kadosh”, heilige woning zijn stem “krachtig” verheffen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 december 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de almachtige Naam van Adonai, El Elohím, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Ha, ha, ha, daar werd even aan de deur geklopt… voor een spoedgeval.
Want uw engeltje, uw kleintje, uw dochtertje, had gepoept. Wat een schatjes zijn uw kindjes, die jullie tot grote zegen zijn!

Voorwaar, ik, Donder, richt mij in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot de VS, Amerika.

Jeremia 32, vers 31  Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen.
En Jeremia 25, vers 30  Gij zult ook tot hen al deze “profetische” woorden profeteren en tot hen zeggen: De Here, “JHWH”, zal brullen uit den hoge en uit zijn “kadosh”, heilige woning zijn stem “krachtig” verheffen. Tot zover.

Voorwaar, VS, Amerika, spits uw oren en hoor!
En bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.
En Jeremia 23, vers 18 tot en met 20  Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit. De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.
Vers 23 en 24  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem “of haar” niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.
En vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Boem! De hamer zal de VS, Amerika, vermorzelen; zo luidt het woord des Heren! 

Amos 5, vers 18  Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!
Vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten.
En vers 23  Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.
En Amos 8, vers 9 en 10  Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here Here, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een eniggeborene en het einde ervan als een bittere dag.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com