DutchVideo 2020

De hamer Gods heeft toegeslagen!

Gods toorn en gramschap is opgewekt! Bekeer u nu, want het was reeds profetisch voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen, dat er nog veel meer uit de schaal Gods op de Aarde terecht zal komen, en dat dit nog maar een begin is, en dat God harder en harder zal slaan.

Gepubliceerd op 19 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 19 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here, de Koning der koningen, die leeft en heerst tot in alle eeuwigheid!

Voorwaar, had God u niet gewaarschuwd dat ik, de bode engel Donder, u zou bezoeken?
Voorwaar, de mond is het grootste getuigenis, wat de mens verraadt! Voorwaar, de hamer Gods heeft toegeslagen; de toorn en gramschap is opgewekt! En rouw en bitterheid zal de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op vele schouders en heupen leggen, vanwege uw verachte feesten en samenkomsten.

Amos 5, vers 21  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten.

Voorwaar, men is bezig en doet uiterst zijn best om met een vaccin te komen tegen het Coronavirus.
Toch is het luisteren naar God tot op heden nog steeds een probleem, zo ook voor Christenen. Bekeer u nu, want het was reeds profetisch voorzegd, dat er nog veel meer uit de schaal Gods op de Aarde terecht zal komen, en dat dit nog maar een begin is, en dat God harder en harder zal slaan. Vele landen zijn al zó lang gewaarschuwd voor wat komen gaat!

Heb ontzag voor de enige, ware, almachtige God, en luister naar de boodschap met de titel:
‘Bent u al hervormd?’ en naar de boodschap met de titel: ‘Er is maar één uitweg om virusvrij te zijn’. Voorwaar, en wat denkt u van de boodschap: ‘Hoeveel plagen moet God u gaan brengen?’

Voorwaar, maak uw wegen recht, en vernietig uw afgoden, en houd uw mond virusvrij.
En spreek geen kwaad en doe geen kwaad, want velen zijn nog erger als mens dan welk dodelijk virus dan ook! Voorwaar, aan de vrucht herkent men God’s geest, en ook wat een mens uit het hart en de mond laat komen! Voorwaar,

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Voorwaar, wees standvastig in uw geloof.
Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kan u redden voor de eeuwigheid!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com