DutchVideo 2021

De grootste misdaad ooit

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u gewaarschuwd door de boodschappen van God en zij die niet luisterden zullen de gevolgen ondervinden.

Gepubliceerd op 3 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Mirtia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de mensen moeten goed begrijpen dat wat er nu allemaal gebeurd uit de boze is.

Openbaring 22, vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Voorwaar, velen hebben meegedaan aan één van de allergrootse misdaad ooit tegen de menselijkheid.
Voorwaar, de geheime agenda word naar grote tevredenheid uitgevoerd. Velen mensen zijn voorzien van de vaccinatie, en het werd vast gelegd in een database.

Voorwaar, velen moesten een instemmingsformulier invullen dat ze toestemming geven en moesten het ondertekenen met een handtekening.
Voorwaar, verder, werd zoveel informatie verzwegen. De fouten die zijn gemaakt word ook verzwegen zoals dat er één giftige stof door het lichaam gaat.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u gewaarschuwd via de boodschappen Gods.

Daniël 11, vers 35 Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

En Openbaring 13, vers 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Wie niet gehoor heeft aan Gods boodschappen zal het ondervinden.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com