DutchVideo 2018

De Goede Herder zorgt voor jou!

Misschien ben jij dat afgematte, vermoeide schaapje wel, en voel jij je alleen en afgewezen en gefrustreerd en terneergeslagen, angstig, bezorgd en opgebrand. Hij wil je bemoedigen door deze boodschap. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 9, vers 36  Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.
Misschien ben jij dat afgematte, vermoeide schaapje wel, en voel jij je alleen en afgewezen en gefrustreerd en terneergeslagen, angstig, bezorgd en opgebrand. Voorwaar,

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Johannes 10, vers 16 en 17  Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.
En Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft juist het afgematte, vermoeide schaapje lief!
Hij wil je bemoedigen en sterken.

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar, in de handen van de Heer ontvangen de gewonde en gekwetste schapen waarlijk genezing en herstel. 

Lukas 19, vers 10  Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

En Spreuken 8, vers 17  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.
En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

En Psalm 91, vers 10 tot en met 12  Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

De Goede Herder zorgt voor jou!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com