DutchVideo 2019

De goede Herder helpt u!

Vandaag spreekt de goede Herder tot u. Zeg: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed!” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van El Elohím, Abba, Vader, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Mattheüs 5, vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
En vers 5  Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
En vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods. 

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, zeg: “Immanuel”, hetgeen betekent: ‘God met ons’. 

1 Timotheüs 6, vers 6  Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid.

2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Voorwaar, de goede Herder helpt u! 

Lukas 18, vers 27 vanaf: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Psalm 34, vers 9  Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “evenzo de vrouw”, die bij Hem schuilt.

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb… tot zover.

Vandaag heeft de goede Herder tot u gesproken.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com