DutchVideo 2022

De gevolgen van ongehoorzaamheid komen eraan!

Waarschuwende boodschap Gods: Overdenk deze boodschap Gods en bekeer u snel van uw ongehoorzaamheid tegen God. Als u zich niet wilt bekeren, bereid u dan voor!

Gepubliceerd op 12 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en machtig en zeer krachtig is de enige ware Koning der koningen, de Opgestane God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai!
Voorwaar, mijn naam is Donder, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoeveel profetische en openbarende boodschappen Gods zijn u niet geopenbaard en aan u getuigd. Dit zijn 100% ware boodschappen Gods, die zijn overgebracht door de bode engelen Gods in opdracht van de Almachtige God?
Voorwaar, een valse profeet zou deze boodschappen Gods – die van de troon van God komen en kadosh, heilig zijn – nimmer kunnen overbrengen. Overdenk de boodschappen Gods!

Voorwaar, zo kunnen velen getuigen over de werking ervan in hun leven.
Sommigen hebben zelfs licht of een engel waargenomen bij Profeet Benjamin Cousijnsen. Zalig zij die niet zien en toch geloven, zegt de Heere. Alles, woord voor woord, gaat om de glorie en eer van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, ik, Donder, heb u reeds in 2018 verteld over de extreme zonnehitte en droogte,
en enorme en extreme wervelwinden, tornado’s en hevige regenval o.a., die enorme verwoestingen zullen brengen vanwege uw ongehoorzaamheid. U zou blind zijn om niet te kunnen zien dat de overige gebeurtenissen ook de komst van de Opname, die zeker naar de wereld zal komen, versnellen. Voorwaar,

Het 6de hoofdstuk van het Boek van Baruch uit de Apocriefen zou u eens moeten lezen, om te lezen hoe God denkt over de katholieke kerken.
Voorwaar, wereldwijd wordt men nu gestraft!

Hebreeën 4, vers 12 en 13 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
En Hebreeën 11, vers 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, ik, Donder zal spoedig heel hard toeslaan in vele landen.
Bereid u voor!

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com