DutchVideo 2022

De gevolgen van het groot maken van de Heer

De vijand stelt echt niets voor en moet wijken in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam! Geef de eer en de glorie aan de Heer als offer.

Gepubliceerd op 21 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods,

Voorwaar, wordt hervormd in uw denken door middel van aanbidding in nederigheid en respect, zoals het ook in de hemel gebeurt.
Hierdoor komt er een speciale kracht vrij wanneer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wordt aanbeden in de hemel, en ook op de aarde. Hij is de Koning der koningen en meer dan overwinnaar en een sterke held. Laat u zelf doorstromen met Zijn overwinnende kracht; Hij zal u vullen met engelengezang.

Voorwaar, samen met de Heer zult u ver boven alle bolwerken van satans aanvallen uitgetild worden door middel van lofprijs en aanbidding.
Daarin zit de overwinnende kracht, die satan verslaat. Geef de eer en de glorie aan de Heer als een offer. Door dit te doen, zullen zelfs de intriges van de hel op niets uitlopen. De vijand stelt echt niets voor en moet wijken voor Yeshua HaMashiach, JHWH, in Jezus Christus’ Naam! In Hem bent u dus meer dan overwinnaar! Door de Heer groot te maken met de dingen die men ook in de Hemel doet, is de uitwerking zeer krachtig, waardoor satan zal vluchten als een bange hond met zijn staart tussen zijn poten van angst.

Jakobus 4, vers 7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
En Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils op en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Tot slot, in de Hemel staat beschreven:
‘De satan is een verslagen vijand en staat bekend als verliezer.’

Zegt, halleluja!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com