DutchVideo 2012

De gevangene die werkelijk vrij werd!

Dit verhaal is door de bode engel Gods, Rafaël, doorgegeven aan Benjamin. Een gevangene maakt iets bijzonders mee, dat Hem totaal verandert! Ook uw leven kan veranderen, als u luistert… Open uw hart!

Gepubliceerd op 18 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

gevangene

Volledige weergave:

Hallo! Op maandag 18 juni 2012 ontving Benjamin van de bode engel Gods dit verhaal.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Rafaël.

Bethuel zat in de gevangenis, en telkens van buitenaf wierp iemand een briefje.

Daar stond geschreven:

Exodus 20, vers 17  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Bethuel zat dus in de gevangenis, en wist maar niet waar deze briefjes vandaan kwamen.

Bethuel plakte al die briefjes in een map met blaadjes. Daarvoor gaf hij zijn kam en spiegel en wat prulletjes weg. De spiegel had hij ook ooit naar binnen gesmokkeld.

Ja, daar kwam weer een briefje…

Leviticus 18, vers 22  Gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

En in vers 30 stond: Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.

Leviticus 19, vers 20  Wanneer iemand geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw, terwijl zij, als slavin, aan een man ondergeschikt is, maar niet losgekocht, noch haar een vrijbrief is gegeven, dan zal een straf toegepast worden; zij zullen niet ter dood gebracht worden, omdat zij niet vrijgelaten was.

Wie was toch die briefjeswerper?

Ik was hongerig, maar gij gaf mij te eten… Gods Woord.

Benjamin, weet jij waarom hij in de gevangenis zat?

Luister maar…

Bethuel had zijn vrouw omgebracht, toen hij uit de velden kwam van zijn arbeid. Hij wist niet meer wat hij deed… Toen hij zijn vrouw daar in zijn huis met een ander zag in bed, heeft hij haar omgebracht.

Elke ochtend kwam er weer een briefje!

1 Corinthiërs 6, vers 16  Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn.

Ja, Bethuel was gehuwd en las alle briefjes, zelfs 1 Corinthiërs 7, vers 2 tot 12.

Benjamin, Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.  1 Corinthiërs 7, vers 39

Benjamin, deze boodschap is zeer belangrijk. 

Bethuel had zijn straf erop zitten, toen daar, buiten de poort, een jonge vrouw hem een brief gaf…

Hij keek naar de brief, en dit stond er op:

Efeziërs 5, vers 27 tot 29  Dit ga ik aan u voorlezen, en hier staat geschreven:  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

De bode engel Gods vertelde verder…

Toen zei Bethuel, “Wie bent u?”

“Ik was het, uw dochter.”

De briefjeswerper was zijn eigen dochter! Bethuel had zo’n spijt.

“Pa!” zei de dochter, “uw zonden zijn u vergeven door Jezus Christus!”

Bethuel bekende dat hij zijn leven aan Jezus Christus had gegeven. Hij had zichzelf laten dopen onder de douche. Wat hadden zijn vrienden gelachen!

Bethuel was aan het spreken in een vreemde taal, en danste en zong in de doop van de Heilige Geest. Hij was nimmermeer dezelfde!

Zijn dochter vloog hem in de armen!

1 Corinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Ook zijn dochter vergaf hem…

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com