DutchVideo 2018

De gedachtegang van de rijkaard

De gedachtegang van de rijke is voor God een gruwel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 28 juni 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt JHWH: 

Sirach 13, vers 16 en vers 17  Alles wat leeft sluit zich bij zijn soortgenoten aan, een mens hecht zich aan zijn gelijke. Waarom zou een wolf omgaan met een lam? Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Frisach, en ben uitgezonden vanuit Gods Koninkrijk, om als bode engel Gods deze boodschap over te brengen.

Sirach 13, vers 20  Nederigheid is de hoogmoedige een gruwel, de arme is een gruwel voor de rijke.
Sirach 13, vers 22 en vers 23  Als een rijke struikelt helpen velen hem “of haar”; zegt hij “of zij” ongepaste dingen, dan praat men het goed. Als een arme struikelt krijgt hij “of zij” verwijten; geeft hij blijk van inzicht, dan wordt er niet naar hem “of haar” geluisterd. Als een rijke spreekt zwijgt iedereen, en wat hij “of zij” zegt wordt opgehemeld. Als een arme spreekt zegt men: ‘Wie is dat?’ Als hij “of zij” struikelt krijgt hij “of zij” ook nog een duw.
Sirach 13, vers 24 en vers 25  Rijkdom waaraan geen zonde kleeft is goed, goddelozen beweren dat armoede slecht is. Het gezicht van een mens weerspiegelt zijn “of haar” hart, in het goede en het kwade.

1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com