DutchVideo 2015

De functie van sommige bewoonde planeten!

Boodschap Gods: Deze boodschap verwijst ook naar andere boodschappen, waarin de almachtige God, JHWH en Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, openbaarde aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat er leven is op andere planeten. In deze boodschap wordt verder hierover verteld en hoort u meer over de functie van deze bewoonde planeten!

Gepubliceerd op 4 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

life on other planets

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 mei 2015 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende openbarende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, er is leven op sommige planeten, die bewoond zijn, zowel door de engelen Gods.
Voorwaar, op 17 januari 2013 vertelde Profeet Benjamin Cousijnsen u er meer over in de boodschap, met de titel: ‘Boodschap Gods: Rondje hel in een luchtbel!’ Voorwaar, spits uw oren! Er is een planeet, die zich bevindt in het heelal voor zielen. Op 30 december 2013 kwam Profeet Benjamin Cousijnsen naar deze planeet voor zielen. De titel van deze boodschap heet: ‘Een laatste kansstad voor zielen!’ Voorwaar, mijn naam is Cefarimba en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wie zijn geloof heeft gesteld op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is in Hem verankerd!

Hebreeën 6, vers 19  Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel.

Voorwaar, er wordt op de planeet der zielen een laatste kans gegeven, totdat de Here Zijn kinderen ophaalt!
De overigen, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen aannemen, gaan alsnog naar de poel des vuurs. Ook is er een planeet, waar engelen zijn die verbannen zijn en God ongehoorzaam waren, die daar onder begeleiding ook een kans krijgen om terug te keren. Wanneer de Rapture zal plaatsvinden, zullen ze mogen terugkeren naar de hemel!

Voorwaar, ik openbaar u dat er een paradijs is in het heelal:
een hemels, romantisch paradijs, waar men mag verblijven als zielemaatjes. Voorwaar, voor sommige zielen staat al vast, dat ze regelrecht naar de hel gaan, als men op aarde als mens sterft, vanwege hun totale overname door satan! Men moet echt een relatie hebben met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om in de hemel te komen.

1 Petrus 5, vers 4 tot en met 8  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

En 1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10  Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Voorwaar, wees zuiver in uw wandel en gedachten!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com