DutchVideo 2015

De enige opwekking bent u!

Boodschap Gods: Voorwaar, geef de Heilige Geest de ruimte… Powerrr! Zorg voor de opwekking, en kom in actie!

Gepubliceerd op 1 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

revival begins with you

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op dinsdag 1 september 2015 bracht de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, een warrior Gods!

Voorwaar, velen zeggen: “Toen was er een grote opwekking, heel vroeger!”
En nu zeggen ze ook nog dat er een opwekking komt. Voorwaar, toen, maar ook nu nog, wilde iedereen al een echte opwekking meemaken, zoals sommigen een opwekking meemaakten. En jarenlang zegt men: “Er komt een opwekking!”, jarenlang.

Voorwaar, velen zijn al jaren zegenjagers!
Voorwaar, wat is uw zegen?
Onderzoekt u eens, word wakker! U moet de opwekking niet elders zoeken.

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
En vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.
En vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De enige opwekking bent u!
Wie, ik?
Ja, u, en nu in u en in uw leven! Wees niet zoals mot en roest, ontoonbaar voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, geef de Heilige Geest de ruimte… Powerrr! Zorg voor de opwekking, en kom in actie!

1 Timotheüs 3, vers 5  Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen?

Voorwaar, ik weet dat u luistert. 

Mattheüs 4, vers 17  Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

En Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Voorwaar, gebruikt uw talenten tot eer van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Mattheüs 5, vers 13 tot en met 16  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Voorwaar, wees een zegen! 

Mattheüs 5, vers 20  Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Laat een opwekking zien in uw leven, zodat men echt een opwekking ziet, waar het moet beginnen.
Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com