DutchVideo 2013

De engel Gabriël verscheen nimmer aan Mohammed!

OPENBARING GODS: MOHAMMED WERD MISLEID DOOR DE ENGELEN VAN SATAN! DE HEER BRENGT DE WAARHEID HIEROVER AAN HET LICHT IN DEZE BOODSCHAP! LEES VERDER OOK EFEZ. 2:8

Gepubliceerd op 29 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jesaja 44, vers 6

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 augustus 2013, ’s avonds, bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel des Heren. Mijn naam is Donder en ben gezonden naar u, ziener Gods, om u deze boodschap over te brengen.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Voorwaar, gij weet: Ieder, ieder! die in Yeshua HaMashiach, Isa is, weet dat Hij geen Profeet, maar de Zoon van de Allerhoogste is, Jezus Christus, die de enige Weg is en uw enige Redding!

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, de bode engel Gabriël is nimmer aan Mohammed verschenen.

De gevallen engelen van satan hebben Mohammed misleid, om zo de verloren zielen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, weg te houden. Mohammed werd geboren in de stam der Quraish. Dezen deden aan occulte praktijken en ze vereerden afgoden. Wel vertelde de profeet over zijn god Allah, en vertelde wat die soort engel, die zich Gabriël noemde, had gezegd: dat Isa, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een Profeet was, net als Abraham en Mozes. In de stam der Quraish gebruikte men halal vlees, en zij spraken een soort gebed erover uit aan de afgoden. Zo ook had men vele praktijken overgenomen van de gevallen engelen, die ook beschreven staan in Henoch.

Voorwaar, er is maar één God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige God van Israël!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, werd naar de aarde gezonden met een doel. God zag dat de mensen schuldig waren, zondig, en dat men afgesneden was voor eeuwig leven. En de God van Abraham, Izaäk en Jakob stuurde Zijn kostbare eigen geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Hij deed wonderen, die nog nooit gezien waren! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, liet de doden opstaan, en zoals Hij de doden liet opstaan, zo stond Hij ook op uit de dood! En uit het kruis droeg Hij de zonde en straf in uw plaats op zich, om de weg voor u vrij te maken!

Als u gered wilt worden en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, echt wilt leren kennen, open dan uw hart en aanbid Hem alleen!

Johannes 14, vers 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De bode engel Gods sprak verder,

Hoe meer men u steunt, hoe meer boeken gij kunt laten drukken.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com