DutchVideo 2014

De Engel des Doods vertelt over het dal der zielen

VOORWAAR, ER IS EEN PLAATS, EEN SPELONK, DIE VOOR EEN DOEL GESCHAPEN IS, SPRAK DE ENGEL GODS, VOOR DE ZIELEN VAN DE DODEN. DEZE ZIELEN KRIJGEN OP DEZE PLEK EEN KANS OM ZICH TE VERANDEREN, TOTDAT HET OORDEEL KOMT.

Gepubliceerd op 25 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

1 Corinthians 15, verse 51 mystery - the dead shall be raised

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 juni 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, men noemt mij de Engel des Doods.
Vrees niet!

1 Korinthiërs 15, vers 50 tot en met 57  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Voorwaar, in 2013 werd de boodschap met een openbaring Gods gebracht, met als titel: ‘De plaats der zielen!’
Voorwaar, velen denken dat als men niet gelooft, dat men terugkomt zoals men geleefd heeft. Voorwaar, dit is een leugen, want dan zou de wereld overvol zitten met ezels!

Voorwaar, er is een plaats, een spelonk, die voor een doel geschapen is: voor de zielen van de doden.
Voorwaar, deze zielen krijgen op deze plek een kans, om zich te veranderen, totdat het oordeel komt. Voorwaar, wie echt van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gehoord heeft, en toch eigenwijs blijft en Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, afwijst, zal door de bode engel Uriël, één van de heilige engelen, alsnog naar het dal der vervloekten gebracht worden en worden overgeleverd. Daar is een afgrond, met een hoog, verschrikkelijk, hels vuur, waar veel gejammer is en tandengeknars. Het helse vuur is een vuur van pijniging, dat zelfs de ziel de hoge graden van de branding laat voelen, die eeuwige pijn veroorzaakt! Overtreders, die in de plaats der zielen geen gehoor gaven, gaan alsnog naar het vuur der hel. Want ze waren onderwezen en bleven als ezels.
Weer andere groepen komen rechtstreeks in de hemel.

Voorwaar, denk niet, dat gij wel uw eigen keus maakt, en dat gij dan straks aan het oordeel kunt ontsnappen!
Voorwaar, de beste plek is de hemel. En hemel of hel is wel uw keuze! Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Velen getuigen, hoe erg de hel is. Bekeer u!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com