DutchVideo 2020

De duivel wil een samenleving zonder God

Voorwaar, maak tijd voor de Koning der koningen voordat de tijd en reddingkans verkeken is.

Gepubliceerd op 18 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, u moet heel erg goed beseffen dat de technologie van de gevallen engelen en via de media en technische scholen en zo voorts de mensen niet meer ruimte geven en tijd om na te denken over hen geloof in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, de duivel heeft reeds velen weg getrokken stapsgewijs en velen hebben niet in de gaten dat ze reeds overgenomen zijn door de gevallen engelen. Het is al zo erg dat men dit niet wil aan horen.

Voorwaar, de duivel doet er alles aan om de christenen weg te trekken en verloren te laten gaan.
Voorwaar, de gevallen engelen willen niet dat men tijd neemt voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! De duivel wil een samenleving zonder God en gebod en dat men geniet en voor eeuwig verloren gaat en lijd in de hel voor eeuwig. Zelfs de Illuminatie doet er alles aan en wil en betere samenleving en doet er ook alles aan dat mensen kan volgen en controleren en overnemen zoals een machine.

Voorwaar, maak tijd voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en wees standvastig in uw denken en wandel.

Lucas 8, vers 17 Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Voorwaar, laat u niet tegenhouden of overnemen door de samenleving en trucs van de duivel.
Voorwaar, maak tijd voor de Koning der koningen voordat de tijd en reddingkans verkeken is.

Hebreeën 3, vers 7 en 8 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: “Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn.”

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij ‘of zij’ niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn ‘of haar’ werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn ‘of haar’ werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, kies wie u echt dienen wilt!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com