DutchHolidaysVideo 2012

De betekenis van Hemelvaart en Pinksteren

WAT GA JIJ DOEN MET PINKSTEREN? VROEG DE ENGEL AAN BENJAMIN. DE ENGEL GODS LEGT DE WARE BETEKENIS VAN PINKSTEREN UIT. HET IS NIET ZOMAAR EEN DAGJE, ZOALS HET NU WORDT GEVIERD! (EVANGELIE)

Gepubliceerd op 16 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo! Dit visioen is aan Benjamin Cousijnsen gegeven op woensdag 16 mei 2012. Benjamin schrijft,

Ik hoorde, Benjamin! Benjamin! Jij doet mij denken aan Yeshua. Hij was ook zo ingepakt, alleen jij in een deken, en Jezus in een gewaad. Jezus leeft! zei de engel.

Wat ga jij doen met Pinksteren?
“Ik weet het nog niet”, antwoordde ik, “ik denk erop uit”.

Benjamin, de wereld is gelijk aan de kerk.
Ze gaan met Pinksteren fietsen, ver weg met de auto, familie bezoeken, feesten, vooral uit eten en picknicken, en noem maar op! zei de engel. Velen zijn vergeten waar het om ging.

Op Pinksteren waren de discipelen niet aan het fietsen, of eropuit om te gaan genieten, zoals de denkwijze van de wereld.
Ze waren bijeen en dachten aan Yeshua HaMashiach, hoe Hij werd opgenomen. Ze hadden de tranen in de ogen, toen Hij heenging.

Veertig dagen lang was Hij, Yeshua, aan hen verschenen.
Hij sprak over het geweldige Koninkrijk Gods, en gaf een kracht om te getuigen van Jeruzalem tot en met Judea en Samaria, en het uiterste der aarde. En waar kwamen die twee mannen opeens vandaan? Hier dachten ze nog steeds aan. Zij vertelden ons, dat Yeshua, die via de wolk onttrokken was naar Zijn Vader in de hemel, op dezelfde wijze wederkomen zal.

Toen het Pinksteren was, Benjamin, kwam onverwachts een geweldige krachtige windvlaag.
Het hele huis was vervuld met de Heilige Geest! Ze konden door de kracht Gods bijna niet meer blijven staan. De discipelen waren bijeen. Ze hadden gewacht op de Heilige Geest, die Yeshua HaMashiach had beloofd. Dit kenden ze niet, en ze begonnen in tongen te spreken. Hun tongen waren als vuur bij ieder van hen. De Heilige Geest liet hen spreken. De Parten, Meden, Elamieten, en vele anderen waren verbaasd. God had de Heilige Geest uitgestort op alle vlees!

Dit is pas Pinksteren: Yeshua HaMashiach gedenken zoals het hoort.
Mensen, word wakker!

Lukas 24, vers 44 tot 48  Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.
De engel sprak verder,

Keer terug naar de bron van de boodschap!
Benjamin, wikkel je maar weer lekker in je deken, en gedenk Yeshua niet alleen op Pinksteren, maar altijd, want Hij is met jullie. Deze boodschap is voor Pinksteren. 

Nog even, dan zal de wolk, die onttrokken was, weer zichtbaar zijn, en Yeshua HaMashiach zal komen met macht en majesteit op de wolken!
En ieder die in Hem gelooft, zal behouden worden als ze Yeshua binnengelaten hebben in hun hart.
Slaap lekker en wees waakzaam! Alles is gereed in de hemelse gewesten van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach. Dag Benjamin, ik wens u een gezegend Pinksteren tot in eeuwigheid!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com