DutchVideo 2021

De beste nummer 1 antivirus voor uw ziel is de Heer!

Ik spreek in beeldspraak. Een virus is schadelijk en probeert altijd uw computer te besmetten. U kunt dit ook geestelijk zien.

Gepubliceerd op 19 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, spits uw oren!
Ik spreek in beeldspraak. Een virus is schadelijk en probeert altijd uw computer te besmetten. U kunt dit ook geestelijk zien.

Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, virussen kunt u zo activeren, als u bij bijvoorbeeld een email, ongemerkt een spam mail aanklikt.
Een virus installeren kan heel veel schade aanrichten.

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, zo is het ook geestelijk; wat niet goed voor u is, houdt dat op een afstand.
Voorwaar, een virus kunt u tegen gaan door een antivirus software beveiliging te gebruiken. Zo is het ook geestelijk, om u te wapenen tegen een ongewenste mailer, die een virus erbij heeft!

Jakobus 1, vers 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
En 1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, houd uw mailbox en computer en uzelf schoon en virusvrij.

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
En Judas 1, vers 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Voorwaar, bewapen u volledig! Amen!
De beste nummer 1 antivirus voor uw ziel is de Here!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com