DutchVideo 2017

De Here benadrukt nogmaals Baruch 6

Voorwaar, hou u niet bezig met hun leugens en waarzeggerijen! Ze zijn vals en ook geen instrument van God. De Here benadrukt nogmaals Baruch 6. Lees en begrijp, en wees gewaarschuwd! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Woensdag 20 december 2017. Hartelijk welkom! Gods bode engel bracht de volgende boodschap Gods woord voor woord over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, en sprak:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 15, vers 18 en 19  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Voorwaar, duidelijker kan uw Rabboeni, uw Heer, Abba, Vader, niet zijn, dat Hij de enige Weg is, de enige Waarheid en het eeuwige Leven.
En je vindt geen eeuwig leven via andere wegen! Wees niet koppig en eigenwijs, en laat u niet misleiden via afgodsbeelden, of religies, die u wijsmaken om tot anderen te bidden, en via zogenaamde heiligen. Voorwaar, niemand komt tot de Vader dan door Mij! Dit staat geschreven, en niet anders. Voorwaar, lees eens in de Statenvertaling Baruch 6 voor uzelf, om deze boodschap Gods goed te kunnen begrijpen: www.statenvertaling.net/bijbel/baru/6
Voorwaar, of luister naar de boodschap van 13 december 2017, waar Baruch 6 helemaal voorgelezen wordt. Voorwaar, mijn naam is Remargan, een bode engel Gods.

Laat de waarheid niet vervallen!
Voorwaar, luister aandachtig. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Op Facebook en YouTube zitten vele valse sprekers, die beweren de Hemel gezien te hebben. Ook voorspellen velen het einde in 2017 en de Wederkomst, enzovoorts, en maken schetsen en berekeningen. Voorwaar, hou u niet bezig met hun leugens en waarzeggerijen; ze zijn vals en ook geen instrument van God, maar van satan, om u te misleiden! Ze hebben zichzelf zelfs tot profeet of leraar gemaakt en verspreiden leugens. Vanwege hun leugens en sterke verhalen, is Gods voorspelling aan hen de eeuwige dood! Ze zullen de hel zien en nimmer de Hemel. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot u. En Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com