DutchVideo 2012

De antichrist geopenbaard! (Evangelie)

In dit profetisch visioen openbaarde de boodschapper engel van de Heer aan Benjamin, wie de antichrist is. De engel van God gaf Lukas 10, vers 18 en Openbaring 19 helemaal, als bevestiging.

Gepubliceerd op 10 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

obama_aanbidding

Volledige weergave:

Benjamin schrijft: Ik lag in mijn bed, op 10 april 2012, toen ik de woorden hoorde: De tijd is nabij! Het waren de woorden van de engel. Ik opende mijn ogen…
Shalom! zei hij.
“Waar ben ik?” vroeg ik.
Ik dacht, zei de engel, ik neem jou maar mee, meteen naar de tuin, waar Jezus gevangen werd genomen. 

Ik keek om me heen en bevond me in de tuin, waar Jezus verraden werd met een kus.
“Ben ik dan in Israël?” vroeg ik.
Ja, ga eens zitten daar, en de engel wees.
Ik zat op een grote kei. In de verte zag ik ook een grote kandelaar van steen, met teksten. 

Benjamin, de wereld is reeds in de verdrukking.
De antichrist komt uit de stam Dan. Spoedig zal hij vertellen, dat hij de langverwachte ‘messias’ is. Er zullen plagen zijn, door hem gestuurd. Hij zal zich verschuilen achter zijn prijs voor de Vrede, Benjamin. 

Deze valse messias is reeds allang gevallen, Lukas 10, vers 18. 

Bliksem staat voor Barack, Benjamin.
In de Schriften staat in het Hebreeuws: satan Barack Obama, bijnaam: het Beest! Dit is zijn verborgen codenaam. Ook heeft hij zijn assistent, zijn helper, aan het werk gezet: de grote religieuze heilige leider, Openbaring 19. 

Benjamin, er is een valse godsdienst uit de hel opgerezen.
Hier zal hij, de antichrist, aanbeden worden, en zijn helper zal de geestelijke leider zijn. Ze hebben de contracten alreeds ondertekend. 

Ook zal dit jaar nog het jaar zijn van misleiding en tekenen en wonderen.
De ware kinderen Gods moeten zich klaarmaken, want de Bruidegom staat klaar, om Zijn gasten te ontmoeten en om deel te nemen aan het feest. De tijd is op, wie niet wil horen, gaat verloren. Ze moeten nu kiezen: vóór of tegen Jezus Christus!
De mens zal het zó zwaar krijgen dat hij zich dood wenst. Is het zo moeilijk dat de mens de ware Leider aanbidt, Jezus Christus? Was uw zonden af! Bekeer u nu; maak nu de keus! Onderwerp u nu aan de Maker van Hemel en Aarde, en Schepper van de mens. God komt alle eer toe! Neem Hem nu aan, en word gered. Jezus Christus wil u redden! 

De engel liet mij ook beelden zien…
Ik zag de leider aan een grote tafel met de paus, en zelfs andere grote leiders. En ze spraken over een nieuwe godsdienst, die in Israël moet komen. Ik zag dat de leider opstond en de machten losliet. Ik zag dat demonen er op uitgestuurd werden. Ik zag een soort ‘bijbel’ in de la van de antichrist, met Arabische letters, leek het wel.
Ik zag dat Christenen opgepakt werden in Israël, en zag dat ze gestenigd werden en geslagen en geschopt. Ook zag ik kerken branden, en zag een bordje waar ‘Yeshua Hama…’ op stond; de rest was weggebrand. Ik zag lijken, grote en kleine… ik zag zóveel! 

Maar het meest indrukwekkende was wel, dat de antichrist uitschreeuwde, “Ze zijn weg! Ze zijn weg!”
Woedend was hij! En inderdaad, ik zag vuurballen, het leek op vuurballen: Jezus had Zijn kinderen thuisgebracht!
De engel zei, Hij komt, en wil dat u niet in deze ellende achterblijft. Hij geeft om u en heeft u lief! Kom snel, of ga verloren.
Benjamin, we moeten terug. Trouwens, op deze plek bad Jezus, en er kwam vrees over Hem.
Opeens was ik in bed… “Dat ging snel!” zei ik lachend.
De engel lachte terug, en zei: Nog sneller is Zijn Komst. 

Schud de mens, die slaapt, wakker met deze woorden, die van God komen!
Zeg ook: Israël, kijk uit voor de dorens van deze onschuldige prachtige ‘roos’, die steken. Deze roos is gekweekt in het kwaad; het is de antichrist met zijn daden. Wees wakker! Zie op Jezus Christus, en niemand anders.
Slaap maar, Benjamin.


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com