DutchVideo 2014

De Almachtige blaast, waarheen Hij wil!

WAARSCHUWING VAN DE ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, AAN DE PALESTIJNSE HAMAS BEWEGING: VOORWAAR, DIT TELT OOK VOOR HET PALESTIJNSE VOLK!

Gepubliceerd op 15 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Benjamin Netanyahu

Volledige weergave:

Hallo! Deze waarschuwing van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, werd woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door een engel des Heren, een bode engel Gods.

15 juli 2014

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël.

Israël geeft gehoor om te stoppen en wil een stoptijd, en wil onderhandelen met president Mahmoud.

Voorwaar, maar gij luistert niet naar Benjamin Netanyahu, gij eigenwijze Palestijnse Hamas beweging, en houdt geen rekening met mensenlevens! Voorwaar, gij zijt niet verstandig en zijt reeds afgeweken, tezamen met uw kinderen. Niemand is er die goed doet. Uw kinderen brengt gij vol haat groot tegen uw naaste, Israël, en uw mond is vol vloek en bitterheid. Niemand is er die God vreest. Voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig!

Gods Elohím schip zal zeer spoedig boven Israël zijn, om Israël te helpen om tegen Hamas te strijden, als men zich niet wil buigen voor onderhandelingen!

Voorwaar, zelfs engelen zijn uitgestuurd om vrede af te dwingen. Voorwaar,

Markus 8, vers 36 en 37  Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?

Amos 4, vers 4  Komt naar Betel en pleegt afval, naar Gilgal – vermeerdert de afval! Brengt des morgens uw slachtoffers, op de derde dag uw tienden!

Voorwaar, dit telt ook voor het Palestijnse volk! 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Voorwaar, de Almachtige blaast de raket van Israël, waarheen Hij wil!

En ook weet niemand van waar het kwam en insloeg. Bekeer u en stop met moorden! Wie niet wil horen, gaat verloren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com