DutchVideo 2016

‘Dat’ herhaalt zich ook nu zoals in de dagen van Henoch!

Openbarende boodschap Gods: Henoch zag wat er ging gebeuren, en wat er toen gebeurde en wat er was geweest. En dat herhaalt zich ook nu, zoals in de dagen van Henoch! Lees en hoor de hele boodschap verder.

Gepubliceerd op 12 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

as in the days of Enoch

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 12 januari 2016 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Surambla; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Henoch zag wat er ging gebeuren, en wat er destijds gebeurde en wat er was geweest.
En dat herhaalt zich ook nu, zoals in de dagen van Henoch. De grote benauwdheid, door de gevallen engelen, neemt met de dag toe! Ze nemen de zielen over, zoals de antichrist, die een menselijke kloon van Farao Aka Obamunaki maakte.

Voorwaar!
De goddelozen die niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, willen weten, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, telkens verwerpen, zullen ook niet de zegeningen en eeuwig leven ontvangen. Daardoor stellen ze zich open voor vele problemen. Zonder de bescherming van het Bloed van het Lam is men heel makkelijk een doelwit voor de geestenwereld van de gevallen engelen, die hetzelfde doel hebben, zoals in Henoch beschreven staat.

Nu is er nog redding om behouden te worden.
Maar als de Heilige Geest weggenomen wordt, zal het voor velen straks te laat zijn! Bekeer u en red uw ziel!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com