DutchVideo 2023

Dankbaar aan de Heilige Geest brachten zij, volkomen toegewijd, hun offerande

Het volk dat de Heer zeer lief had verheugde zich in dankbaarheid over hun gewilligheid, want zij gaven met een goede Geest, de Heilige Geest volkomen toegewijd zuiver hart, vrijwillig, vol liefde aan de Here; zelfs ook koning David verheugde zich met grote vreugde.

Gepubliceerd op 23 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen en koningen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

1 Kronieken 16, vers 10 Beroemt u in zijn “kadosh,” heilige “en almachtige” Naam, “want” het “trouwe, liefdevolle” hart van wie de Here zoeken, verheugt zich “in Hem!”
En vers 36 Geprezen zij de Here, de “Levende” God Israëls, van eeuwigheid en tot “in alle” eeuwigheid. En al het volk zeide: Amen, en: Loof de Here.
En 1 Kronieken 29, vers 3 Maar nu schenk ik “vanuit mijn hart, ziel, en verstand” nog bovendien, “aan Hem” uit “onvoorwaardelijke” liefde voor het huis, “werk, en bediening” van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Bedenk dit:

1 Kronieken 29, vers 9 Het volk “dat de Heer zeer lief had” verheugde zich over hun gewilligheid “en in dankbaarheid,” want zij gaven met een “goede Geest, de Heilige Geest” volkomen toegewijd “zuiver” hart vrijwillig “vol liefde” aan de Here; “zelfs” ook koning David verheugde zich met grote vreugde.

Voorwaar, voorwaar, en hoe zit het met u?

1 Kronieken 29, vers 13 en 14 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
En vers 17 Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht.
En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.
En vers 11 Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt hebben doorgrond.
En Psalm 4, vers 6 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here.
En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
En Psalm 26, vers 2 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
En Psalm 34, vers 4 Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

En Psalm 45, vers 16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.
En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen. Amen!

Tot slot, de Heer heeft een blijde, vrijmoedige, liefdevolle, trouwe gever zeer lief!

Openbaring 1, vers 8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
En 2 Johannes 1, vers 8 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.  Amen!

De Heer is dankbaar en zegene u met liefde, vanuit Zijn troon des Hemels!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com