DutchVideo 2017

Dank God voor Zijn zalving en begin de dag met een lach!

Zalvingsgebed: Bid dit gebed mee of bid in uw eigen woorden een soortgelijk gebed. U wordt aangemoedigd om de dag met een lach te beginnen, en zalvingsolie te gebruiken bij het bidden en danken in deze boodschap Gods. Doe hiervoor aan het begin van het gebed een paar druppels in uw handpalm bijvoorbeeld. Vouw uw handen en leg hierna uw handen op uw eigen hoofd, en start de dag met een lach en wees vrijmoedig in Gods aanwezigheid. Prijs en dank Hem!

Gepubliceerd op 28 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the-spirit-of-the-lord-anointed

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 28 februari 2017 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. U wordt van harte uitgenodigd om dit gebed mee te bidden, of om een soortgelijk gebed in uw eigen woorden uit te spreken.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Smelia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, begin de dag met een lach!
En neem daarbij olie, en dank de Heer voor de zalvingsolie. En u kunt een gebed zoals deze bidden; in uw eigen woorden mag u het ook bidden uiteraard.

Zeg:
“Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor deze dag! Ik dank U, Heer, voor Uw zegeningen. Ik dank U, Heer, dat U mij verfrist door Uw Heilige Geest. Ik ben bereid om van U te getuigen. Heer, ik wil U danken voor Uw bescherming, Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en dat U mij betaald hebt met Uw kostbaar, dierbaar Bloed. Heer, ik dank U voor Uw overwinning. Heer, ik zeg, ik ben me bewust van Uw kracht en zegeningen. En ik zeg, Heer, dit is mijn dag, die U, mijn Heer, mij gegeven hebt! Ik geloof in U en ik aanbid U, O Heer. U bent Kadosh, Heilig, mijn God, El Elohím, Ruach. Mijn Koning der koningen bent U alleen, en ik geef mij geheel aan U. U bent mijn Rots, mijn Schild en mijn Beschermer. Voor wie zou ik vrezen? Ik prijs Uw heilige naam, van nu af aan tot in alle eeuwigheid. Amen! Amen! In de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, JHWH, mijn God, voor eeuwig. Amen!”

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com