DutchVideo 2016

Dagelijkse drama’s om u heen actueel door de stapsgewijze overname!

De gevallen engelen zorgen stapsgewijs voor de totale overname van de mens, door middel van de technologie. Denk maar aan spelletjes, zoals Pokémon GO! U hoort een samenvatting van de bittere vruchten, die afgeworpen worden in het dagelijks leven. De totale overname is nog steeds in volle gang!

Gepubliceerd op 23 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

shooting in shopping mall Munchen, Germany

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 23 juli 2016 bracht de bode engel van God de volgende boodschap  over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Peada en ben een bode engel Gods.

U bent reeds gewaarschuwd voor de gevallen engelen, die gebruikmaken van de technologie om de mens over te nemen!
De IS beweging en de aanslagen waren reeds voorzegd door Profeet Benjamin Cousijnsen. Meer informatie vindt u in de boodschap van 7 september 2015, met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ Ook schoot een Iraans-Duitse man uit München meer dan 10 mensen dood in een winkelcentrum. Weer een ander reed met de auto in op buren, na een woordenwisseling in Amsterdam. Zowel was er een man met een baby uit een raam gesprongen, wegens een familiedrama!

Ook zijn er velen zó overgenomen door Pokémon GO, dat men ongelukken en overlast veroorzaakt.
Zelfs een bestuurder zat zo in het spel, dat hij zich doodreed tegen een lantaarnpaal. En het laatste wat hij hoorde, via het spel, was: “Poke-demon-go!”

Voorwaar, aarde!
Door ongehoorzaamheid zal de God van Abraham, Izaäk en Jakob, u die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, JHWH, verwerpt, niet tot zegen kunnen zijn! De bezoekers uit de ruimte bevinden zich op de aarde, en de totale overname is in volle gang! Luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘De eindtijd is aangebroken op aarde!’ En vele zielen weten niet eens meer wat ze doen.

En hoe ver bent u al op weg om verloren te gaan?
Ook China onder andere was gewaarschuwd, en zie wat kwam! Voorwaar, wie zich niet bekeert, wordt overgenomen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en bekeer u!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com