DutchVideo 2019

Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik Yeshua HaMashiach

De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart in wat ik doe, en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en maak Ik Hem groot en loof ik Hem met mijn lied, en dans en zing, onder andere! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 10 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Romeinen 1, vers 9  Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk.

Romeinen 1, vers 16  Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Deuteronomium 6, vers 5  Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6, vers 6  Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn.

Deuteronomium 6, vers 7  Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Deuteronomium 30, vers 10  wanneer gij naar de stem van de Here, uw God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Job 9, vers 10  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal.

Job 9, vers 19  Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, – dan is Hij het, en wanneer het aankomt op het recht, dan zegt Hij: Wie kan Mij ter verantwoording roepen?

Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart “in wat ik doe”, en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart “en maak Ik Hem groot” en loof ik Hem met mijn lied, “en dans en zing, onder andere”.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com