DutchVideo 2017

Daarom haat de wereld u!

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen, en vandaag, 14 september 2017, heb ik een boodschap ontvangen, die ik heel graag met u wil delen. Deze boodschap is afkomstig van de Almachtige God, JHWH.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren, uw Rabboeni, El Elohím, Adonai!

Voorwaar, 

Johannes 15, vers 9 en 10  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
Johannes 15, vers 18 tot en met vers 20  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb… tot zover.
En vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. 

Johannes 17, vers 20 en 21  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Maar ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com