DutchVideo 2015

‘Cowboys’, Hoor! Is Hij niet uw wapen, en uw wapen niet uw afgod?

Boodschap Gods: Deze boodschap zal u, cowboy of cowgirl, de ogen openen. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt u: Buig uw knieën en doe uw afgod, uw wapen, weg!

Gepubliceerd op 4 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

child with gun

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 september 2015 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh is Hij, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Eén op de drie Amerikanen heeft een wapen in huis, of een Bijbel gecombineerd met een vuurwapen.
Voorwaar, mijn naam is Diosía en ben een bode engel Gods. In de staat Arizona schoot een vierjarig jongetje onopzettelijk zijn vader dood, omdat het vuurwapen open en bloot in huis lag! Voorwaar, het is normaal dat zelfs een kind groot wordt gebracht, om als kind, als Amerikaan, eerst een speelgoedwapen te dragen, en daarna een echt vuurwapen. Zelfs sommige kerkleiders zitten in de kerk met een vuurwapen! Een 35-jarige vader, en dominee, trof zijn kind thuis aan met een handvuurwapen van klein kaliber, en vroeg nog, wat voor ding dat was, waarna het kind het wapen afvuurde en de vader dodelijk geraakt werd.

Voorwaar, men zegt vaak: “Een Amerikaan moet een echte comboy zijn”.
Deze ongelukken komen zo vaak voor, met vuurwapens, dat vele Amerikaanse nieuwsbladen deze blunders maar niet meer vermelden en in het nieuws brengen, want dit schaadt het Amerikaanse volk! Voorwaar,

Job 34, vers 20 tot en met 23  In een oogwenk sterven zij, ja, midden in de nacht, het volk wordt opgeschrikt en vergaat, en de Machtige doet het verdwijnen, niet door mensenhand. Want zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden; geen donkerheid is er, noch diepe duisternis, waarin de bedrijvers van ongerechtigheid zich kunnen verbergen. Want voor de mens stelt Hij geen vaste tijd om voor God in het gericht te verschijnen.

Voorwaar, waar is uw geloof en vertrouwen?
Bekeer u! Gij zegt: “God bless America!” Vertrouw dan ook op Hem! Is Hij niet uw wapen, en uw wapen niet uw afgod? Daarom! Buig uw knieën en doe uw afgod, uw wapen, weg!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com