DutchVideo 2014

Clown Flappie, de dikke clown met het goede hart!

BOODSCHAP GODS: FLAPPIE WAS EEN DIKKE CLOWN MET EEN GOED HART! FLAPPIE ONDERVOND AAN DEN LIJVE, DAT ZIJN VERLANGEN TEVENS EEN GEBED WAS! JA, WOORDEN HEBBEN KRACHT! ONDERZOEK DUS WAT U DENKT EN BIDT!

Gepubliceerd op 28 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

cartoon clown

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op dinsdag 28 januari 2014 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Gods, ik was eens in Parijs in een circus.

Daar keek ik naar Flappie, de clown. Zijn dankoffer was, om die zielen op te vrolijken en te bemoedigen, en dan te wijzen om vertrouwen te hebben op God, die alles weet en ziet, en van Zijn kinderen houdt, van klein tot groot. Toch zaten er ook mensen bij, die hem veroordelend aankeken met een hart van: ‘Ik haat clowns!’

Psalm 118, vers 6 tot en met 8  Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.

Voorwaar, Flappie was een dikke clown met een goed hart.

Ooit stond hij zich voor de spiegel te schminken, en ik verscheen naast Flappie en vroeg: Als je een wens mocht doen, wat zou je dan wensen?

“Die kop van mij zou ik niet zo dik willen hebben, moet je zien!”

Uw verlangen is tevens uw gebed… en zijn wens werd vervuld.

Sirach 2, vers 1  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen.

Zijn gebed werd verhoord, en zijn hoofd, dat hij een ‘kop’ noemde, werd klein. 

Sirach 12, vers 1 en 2  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan krijg je dank voor je goede daden. Doe je goed aan een vroom mens, dan word je beloond, zo niet door hem, dan toch door de Allerhoogste.

Voorwaar, laat dit een wijze les zijn!

Flappie’s hoofd was klein nu, maar zijn lichaam, die was enorm dik. En nu was het helemáál geen gezicht!

Sirach 14, vers 20 tot en met 21 Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.

Voorwaar, een ware clown wil graag een vertoning zijn, van binnen in het hart, en een vertoning zijn naar buiten toe.

Lees voor: Johannes 16, vers 22 tot en met 23  Hier staat geschreven: Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God kent uw gedachten, uw verlangen en ook uw gebed!

Denk altijd eerst goed na, en wees navolgers van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Ook woorden hebben kracht!

Lees voor: Johannes 15, vers 16  Hier staat geschreven: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com